Vellafont
 

avís legal

Avís legal

S'informa a l'usuari, que aquest lloc web és propietat de Vellafont, S.L. amb domicili social a C/ Pujol, 50 - 08301 Mataró (Barcelona) Espanya, telèfon 93.799.81.78 i adreça de correu electrònic vellafont@vellafont.com, amb C.I.F. nombre B 58265596 inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 22.378, Foli 173, Fulla B36001.

L'accés a aquest lloc web no suposa, en cap cas, l'adquisició per part dels usuaris de cap dret de propietat sobre els continguts que figuren en el mateix.

Vellafont, S.L. es reserva el dret de modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts d'aquest lloc web, en qualsevol moment i sense previ avís.

 

Condicions generals d'ús

L'usuari accedeix voluntàriament a aquest lloc web, el que implica que ho utilitzarà conforme al present avís legal, la llei, la moral, la bona fe i/o els bons costums. La utilització d'aquest lloc web suposa l'acceptació d'aquest avís legal. Les pàgines web, d'aquest lloc web, poden ser visitades lliurement pels usuaris. Vellafont, S.L. es reserva el dret de modificar, sense previ avís, el contingut d'aquest avís legal, per tant, i per a una correcta utilització del lloc web, li vam recomanar que visiti periòdicament aquesta secció.